Saturday, August 13, 2005


Kenal diri kita sebelum mengenal Tuhan Posted by Picasa

Tuesday, August 09, 2005

Kejadian Adam

Salinan dari kitab

Bab pada menyatakan kejadian Adam ( sahdan )Maka tertekala di kehendak Allah taala menjadikan lembaga Adam maka di alabkan air dan tanah dan api dan hawa lalu tajali hak taala kepada tanah itu dengan berbagai tajali sifat dan zatnya. Maka di genggamkan nya segenggam daripada bumi itu dengan genggam jabarut nya maka di hantarkan nya ia pada alam malukut adalah tanah yang di genggam itu pilihan daripada segala tanah maka di hamarkan hak taala tanah yang segenggam itu dengan beberapa rempah rempah, bau bauan dari pada nur sifat maka di turunkan Allah taala hujan atas tanah segenggam itu daripada jaralaluhiat maka di hamarkan hak allah taala dengan dua tangan arzah nya ia itu sifat jalal dan jamal. Maka di jadikan lembaga oleh hak taala akan tanah yang satu genggam dengan berbagai bagai nafas alam malik dan alam malukut itu maka di hantarkan akan lembaga itu pada pihak kudrat yang antara midan azal dan abad hingga berlakulah atas segala sabah yang terbit daripada israk allazatdan segala alam yang terbit daripada kamar arladafat tetapi tiada mazakur dam masahor nama nya dan segala peri nya pada segala malaikat dan segala jin seperti firman Allah taala sesunguh nya telah datang atas Adam sesuatu masa yang tiada ada ia suatu yang di sebut akan dia ia ini adalah berlalu atas lembaga Adam itu kira kira seratus dua puluh tahun lama nya iaitu di dalam tanah yang bercampur dengan air kira kira empat puloh tahun dan di dalam tanah kering kira kira empat puloh tahun dan di dalam tanah hitam yang busuk kira kira empat puloh tahun setelah itu maka di persalin hak taala akan lembaga itu dengan persalinnan yang kemuliaan. Maka di teranglah pengelihat segala malaikat dari pada melihat hakikat rupa lembaga itu dari pada melihat yang di jadikan Allah taala dengan kemuliaan nya dan samadiah nya dan jalal nya dan jamal nya dan zatnya pada menyempurnakan akan kejadian lembaga Nabi Allah Adam. maka adalah tilik segala malaikat kepada lembaga itu dengan tilik kehinaan pada pengelihatan mereka itu kerana kurang ma'rifah mereka itu akan keberaran mertabat lembaga itu dan di butakan Allah taala akan mata iblis daripada melihat segala rahsia didalam lembaga nabi Allah Adam itu hingga di besarkan diri nya daripada lembaga itu ( Kata )segala ulama tetekala di kehendak Allah taala menjadikan Nabi Allah adam maka ia berfirman seperti yang tersebut di dalam Al Quran ( ) erti nya pada ketika firman tuhan engkau bagi segala malaikat bahwa sungguh nya aku hendak menjadikan insan daripada tanah Maka firman Allah taala kepada jibrail alaihis salam, hai Jibrail pergilah engkau kebumi ambil oleh mu tanah dari segala bumi aku hendak menjadikan suatu kejadian daripada nya. MAka Jibrail pun turunlah ke bumi lalu hendak diambilkan nya akan tanah daripada bumi itu maka di sumpah oleh bumi itu akan dia serta kata nya demi Allah jangan engkau ambil akan daku bahwa aku takut di jadikan Allah taala suatu daripada aku tiada kuasa aku menangung siksa neraka. Maka Jibrail pun kembali kehadrat Allah taala maka sembah Jibrail Ya Tuhan ku, engkau jua yang mengetahui bahwa hamba mu di sumpah oleh bumi setelah itu maka di titahkan Allah taala akan malaikat Mikail pun mengambilnya akan bumi itu maka Mikail pun pergilah lalu hendak mengambil nya akan bumi itu maka di sumpahi oleh bumi itu akan dia maka ia pun kembali lah kehadarat Allah taala serta semba ia seperti sembah Jibrailitu jua . setelah itu maka titahkan Allah taala akan Israfilpula mengambil akan bumi itu maka Israfil pun pergi lah lalu hendak diambilkan akan bumi itu maka lalu di sumpahi oleh bumi akan dia maka ia pun kembali ke hadarat Allah taala serta sembah ia seperti sembah Mikail itu jua , setelah itu maka di titahkan Allah taala akan Israil pula, maka Israil pun pergilah kebumi hendak mengambil tanah daripada bumi itu, maka di sumpahi oleh bumi juga akan dia seperti sumpahnya akan Jibrail. maka kata Israil, Hai bumi tiada dengan kehendak aku yang aku ambil dari pada mu, maka di hantarkan tangan nya daripada masrik hingga sampai kepada segala bumi , maka di ambil nya lah dari pada segala jenis tanah itu daripada tanah puteh dan mereah danhitam dan kuning dan kelabu dan barang sebagainya. Maka sebab itulah jadi berlain lainan warna tubuh segala zuriat nabi Allah Adam. Maka di bawa oleh.........

Monday, August 08, 2005

Kelebihan segala Masjid

( disalin sesuai bunyinya )

Bab yang ke sebelas pada menyatakan kelebihan segala masjid, firman Allah taala ( ) ertinya sesungguhnya meramaikan segala Masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah. (Di riwayatkan)adalah pada hari kiamat datang kaum bagi berhenti mereka itu di atas Siratalmustakim menagis mereka itu. Maka di katakan bagi baginya lalu oleh mu atas Siratalmustakim, maka kata mereka itu kami takut dari pada api neraka. Maka kata Jibrail alaihis salam betapa kamu lalu atas laut maka kata mereka itu dengan perahu. Maka di datangkan dengan segala masjid yang mereka sembayang itu pada nya seperti perahu. Maka naik mereka itu akan dia dan lalu mereka itu dengan dia atas sirat.( dan riwayat ) daripada Anas radiallah anhu daripada Nabi muhammad S.A.W sabda nya di hasarkan segala masjid dunia pada hari kiamat seolah2 seperti unta yang puteh kaki nya daripada anbar dan tengkok nya dari pada za'afaran dan kepala nya daripada kasturi dan tali hidung nya daripada zarbajad dan segala orang yang menunggangkan dia dan segala imam malu akan dia dan segala memelihara akan sembahyang mengikut akan dia.Maka lalu mereka itu pada padang kiamat, maka berkata ahlinya siapa mereka malaikat yang mukarabin atau anbia mursalin? Maka di katakan mereka itulah orang yang memelihara akan atas sembahyang berjemaah daripada umat nabi Muhammad SAW. ( ayat) Sabda Nabi SAW bermula masjid itu rumah bagi tiap2 mukmin ia ini tempat ibadah nya, dan sabda Nabi SAW apabila melihat kamu akan laki2 melazimkan masjid maka saksi oleh mu baginya dengan beriman. ( dan daripada ) Ibni Said Alhadir apabila melihat kamu akan lelaki beradat ia akan masjid maka saksi oleh mu baginya dengan berimannya, kerana firman Allah taala ( ) sesungguh nya meramaikan segala masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah ta'ala, dan sabda Nabi SAW barang siapa berkata2 dengan perkataan dunia di dalam masjid nescaya menghapus Allah ta'ala akan amal nya empat puloh tahun ( dan pada setengah ) riwayat di takuti atas nya akan kejahatan mati nya. ( dan riwayat ) daripada Ibni Abbas r.a. daripada Nabi SAW sabdanya bermula tertawa2 di dalam masjid itu kalam di dalam kubur nya. ( dan pada hadis ) yang lain barang siapa mengeluarkan suatu yang menyakiti dan yang cemar2 daripada masjid di perbuat Allah taala baginya satu rumah di dalam syurga.
Bersambung........

Monday, August 01, 2005

Pendahuluan kata.

Bismillahirahman nir rahim
Dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah di dalam negeri dunia ini lagi amat mengasihani akan hamba nya yang mukmin di dalam negeri akhirat.
( Alhamdulillah ) segala puji bagi Allah yanhg maha suci daripada segala yang kekurangan dan segala laluan yani tiada datang segala lawan syufaat kamal nya.
Dan naik saksi aku bahawasa tiada Tuhan yang di sembah dengan sebenar benarnya melainkan Allah. Dan naik saksi aku bahawasa Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya yang benar ia lagi yang kepercayaan lagi yang menyampaikan tiap tiap barang yang di suruh akan dia dengan menyampaikan akan dia daripada Tuhan yang memilik sekelian alam.
Dan aku mengucap selawat dan aku mengucap salam atas yang terlebih mulia daripada segala rasul ia itu penghulu kami Nabi Muhammad S.A.W. yang mengsyufa'at ia bagi bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat.